Tôn Chỉ Hội Thánh

  • Chúng tôi cầu xin rằng Hội Thánh Báptít Hy Vọng được Chúa ban phước đang khi truyền rao Phúc Âm Chúa về sự cứu rỗi cho hàng ngàn người Việt Nam trong vùng Washington D.C.
  • Chúng tôi cầu xin rằng Hội Thánh Báptít Hy Vọng sẽ mang đến sự yên ổn, bình an, và niềm vui cho những ai đang đau khổ, trầm cảm, và bực dọc, để họ tìm gặp được sự giúp đở, hướng dẫn, khích lệ, tha thứ, tình yêu thương, và niềm hy vọng trong Cứu Chúa Giêsu Christ.
  • Chúng tôi cầu xin rằng Hội Thánh Báptít Hy Vọng đạt đến mục tiêu là những người có được thái độ sống như sách Philíp đoạn 2 câu 5 mô tả, "...có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có..." cũng như có sự khiêm nhu mà Philíp đoạn 2 câu 3 đề cập, "...đừng làm điều gì vì tham vọng ích kỷ hoặc hư vinh nhưng hãy khiêm tốn, coi người khác hơn mình."
  • Chúng tôi cầu xin rằng các tín hữu sẽ trưởng thành về tâm linh qua các buổi học Kinh Thánh, huấn luyện, các buổi nhóm phục hưng, lớp Trường Chúa Nhật, các buổi ăn thông công, các thì giờ thờ phượng tại Hội Thánh cũng như trong gia đình.
  • Chúng tôi cầu xin rằng Hội Thánh Báptít Hy Vọng sẽ là nơi mọi người học hỏi chung với nhau, chia sẽ những niềm vui, nỗi sầu, nâng đở nhau trong tinh thần tương trợ, cống hiến năng lực, tiền bạc, và thì giờ để làm vinh hiển và duy trì nhà của Chúa.
  • Chúng tôi cầu xin rằng các thành viên sẽ hoà giải những nan đề trong gia đình giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, anh chị em, bà con, hoặc giữa bạn bè, để ứng nghiệm Lời Chúa, "...nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta..." (I Giăng 4:12)
  • Chúng tôi cầu xin rằng Hội Thánh Báptít Hy Vọng sẽ giảng dạy Lời Chúa và ngôn ngữ Việt để con cháu chúng ta lớn lên trong sự kính sợ và yêu mến Chúa, tôn kính cha mẹ, vâng giữ luật pháp xã hội, gìn giữ sự hoà hợp trong gia đình, và duy trì những truyền thống văn hóa Việt Nam.
  • Chúng tôi cầu xin rằng Hội Thánh Báptít Hy Vọng sẽ truyền rao danh Chúa trên đất nước Hoa Kỳ và yểm trợ cho các Hội Thánh Việt Nam khác trong những mục vụ tại quê hương Việt Nam yêu dấu.