• Ban Chấp Sự: BS Trần Văn Sáng, Ông Lê Trung Thu, Anh Lê Trí, Anh Chung Quốc Thái, Cô Võ Hồng Liên
  • Ban Tài Chánh: Cô Võ Hồng Liên, Cô Kha Kim Yến
  • Ban Nam Giới: Lê Văn Trí, Đỗ Minh Hoàng
  • Ban Phụ Nữ: BS Đặng Xuân Hương, Thảo Trang Canty
  • Ban Thanh Niên: Chung Quốc Thái, John Trần
  • Ban Thiếu Nhi: Emily Garcia, Đặng Ngọc Anh