• Mục Sư: Nguyễn Trọng Khang (703) 220-9555
  • Ban Chấp Sự: BS Trần Văn Sáng, Ông Nguyễn Văn Mùi, Ông Lê Trung Thu, Anh Chung Quốc Thái, Cô Võ Hồng Liên
  • Ban Tài Chánh: Cô Võ Hồng Liên, Cô Phạm Thuý
  • Ban Nam Giới: Lê Văn Trí, Đặng Hữu Hiệp, Đường Chánh Minh
  • Ban Phụ Nữ: BS Đặng Xuân Hương, Bà Trần Hồng Thu, Cô Dương Mỹ Hoa
  • Ban Thanh Niên: John Trần
  • Ban Thiếu Nhi: Anh Chung Quốc Thái
  • Ban Thăm Viếng: Ông Lê Trung Thu