VÀO TRANG WEB

Vào trang web tôi thấy mình quá nhỏ,
Giữa biển trời kiến thức thật mênh mông,
Trong tầm tay, một ‘click’ đơn thuần
Thấy xuất hiện cả trăm, ngàn tin tức.

Vào trang ‘web’ tôi thấy mình dốt nát
Giữa rừng trời hiểu biết của năm châu1,
Đã hiện ra trông như một phép mầu
Với chi tiết cùng âm thanh màu sắc.

Vào trang ‘web’ giữa trắng, đen dày đặc
Giữa thiện lành, giữa tội ác đan nhau,
Giữa thánh nhân và ác quỉ cùng màu
Giữa thiên sứ và sa-tan cùng dạng2.

Ôi Thiên Chúa của khôn ngoan ngàn vạn3,
Của thiện lành, của thánh khiết tuyệt luân4.
Xin giúp con vào trang ‘web’ đúng đường
Để thấy rõ nguồn chân quang thiên ý.

Thấy vũ trụ Chúa vận hành tuyệt mỹ,
Tỉ thiên hà, ngàn vạn dãi sông ngân
Thấy trời trăng, thấy quả đất xoay vần
Thấy mục đích của tình yêu chân Chúa.

Thấy ý nghĩa của yêu thương phục vụ
Thấy tạm thời, thấy cả cõi vĩnh sinh.
Thấy Đường đi, thấy Chân lý, hành trình
Vào Sự Sống của ngàn đời vĩnh phúc.5

Xin ngăn con vào ‘website’ vô ích
Kéo thân hồn vào tội lỗi đam mê,
Vào hư danh, vào đố kị, khen chê,
Vào bêu xấu, vào tự tôn ảo tưởng.

Xin cản ngăn vào ‘website’ thần tượng
Của bạo hành, của dâm loạn trần gian,
Giúp tránh xa những tội ác lan tràn,
Được ẩn giấu dưới danh xưng ấn tượng.

Giúp con gần những ‘website’ thờ phượng,
Cùng vui mừng, cùng ca hát ngợi khen,
Cùng năm châu khẩn nguyện Chúa vĩnh hằng,
Cùng trông đợi ngày tái lâm của Chúa.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2013