SỐNG THẬT TRƯỚC MẶT CHÚA

Đọc 1Giăng 1:1-9

Câu căn bản: Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính. (Câu 9).

Suy niệm: Nhiều người kính yêu Chúa, nhưng có một tầm nhìn không chính xác nên cản trở mối tương giao thân thiết với Ngài. Có thể đó là một ý niệm sai lạc về chính họ hay về Chúa, hay có thể là hoàn cảnh sống của họ làm cho cách xa với hiện thực.

Thí dụ như nghĩ rằng; “Chúa giận tôi đó!” hay “Nếu tôi có thể cố gắng hơn chút nữa là Chúa ưa tôi hơn!” Nhưng nghĩ như thế là sai. Chúa đúng là không thích tất cả những gì tôi làm, nhưng Chúa vẫn thương tôi luôn luôn.

Tình yêu của Chúa đối với chúng ta cũng vậy. Chúa muốn thanh tẩy tội ác trong cuộc đời chúng ta và biến đổi chúng ta cho giống như Chúa Cứu Thế. Chúa muốn có mặt trong tất cả những gì chúng ta làm, và Chúa không bỏ mặc chúng ta trong tội của chúng ta, Chúa có những chương trình tốt lành cho chúng ta, và Chúa muốn thực hiện các chương trình đó trong cuộc đời chúng ta.

Tin mừng là Chúa có thể thay đổi chúng ta nếu chúng ta dành thời giờ riêng với Chúa và chân thành trước mặt Ngài. Có người nói rằng: “Xưng tội rất hữu ích cho tâm hồn.” Đúng như thế. Chúng ta phải trình thưa với Chúa chuyện gì đã xảy ra. Đừng ngại ngùng gì cả. Nhưng phải nêu đích danh tội mình đã phạm đừng nói tổng quát.

Có thể lắm, bạn đang vướng mắc vào một nan đề và không sao thoát ra được, một cách hay nhất để giải quyết là dâng trình lên cho Chúa chứ đừng tính quanh quẩn. Hãy nói thẳng với Chúa và chân thành ăn năn hối lỗi. Hãy xác nhận tội phạm của mình và tin rằng Chúa sẽ tha thứ. Hãy đọc lại câu căn bản hôm nay.

Mặt khác, chúng ta phải có ước muốn được thay đổi và cầu xin Chúa làm việc đó. Ngoài Chúa ra, chúng ta chẳng làm gì được. Bạn không thể nào tự thay đổi, chỉ một mình Chúa làm được điều đó. Nhưng Chúa không thể làm gì cả khi bạn chưa nhìn thẳng vào sự thực và quyết tâm ăn năn, hạ mình thật sự.

Trích nguyên đăng từ hoithanhtinlanhvietnam.org