PHÓ THÁC

Ta lạc lõng giữa biển đời vô tận
Bước giang hồ mệt mỏi nét gian ngoa
Lời Sa-tan quyến rũ ngọc ngà
Lòng nham hiểm lừa che trong lớp áo

Chồn với cáo đóng vai người đạo mạo
Giữa đêm tàn ai biết chuyện mây mưa
Con dao nào đâm thấu tận ngàn xưa
Tim rỉ máu thiêng đàng đâu có nữa!
Ta qùy xuống Jê-sus là chỗ dựa
Niềm tin yêu trao trọn hết cho Ngài
Phó thác cuộc đời quá khứ, tương lai…
Nghe sức sống trào dâng trong trong ký ức
Chúa Jê-sus ôi!

Con ngu dại để nhiều năm ray rức
Linh hồn con trĩu nặng vết thương đời
Trong si mê ngụp lặng chơi vơi
Mà Chúa vẫn ôm con vòng tay ấm.

MS Lê Văn Thể