NGƯỜI CHĂN BẦY CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

  • Kinh Thánh: Giăng 21:15-17
  • Câu Gốc: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật.” (2 Ti-mô-thê 2: 15)

Người chăn bầy của Đức Chúa Trời là thiên chức cao quý được Đức Chúa Trời kêu gọi, chọn lựa và được biệt riêng ra để hầu việc Ngài. Đó không phải là một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề nghiệp khác của người thế gian, nhưng đó là sứ mạng vô cùng quan trọng.Kinh Thánh đã dạy rằng:“Hễ ai hầu việc Ta, ắt Cha Ta tôn quý người.” (Giăng 12:26b). Tuy nhiên, một người bước vào chức vụ chăn bầy có đem lại kết quả cho Chúa hay không còn tùy thuộc vào động cơ của người đó. Nếu động cơ đến từ những ước muốn riêng tư, hay tính toan vị kỷ xuất phát bởi tham vọng, nói nôm na là vì muốn được người ta kính nể, muốn được nổi tiếng v.v…thì chắc chắn chức vụ chăn bầy chỉ đem lại những hậu quả thảm bại cho chính người chăn và chiên của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 10:4 vạch rõ mục đích trần tục này, “Kẻ ác bộ mặt kiêu ngạo mà rằng: Ngài sẽ không hạch hỏi. Chẳng có Đức Chúa Trời: Kìa là tư tưởng của hắn.”

I. Chăn bầy không phải là công việc dễ dàng

Có lẽ quý vị cũng rất ngạc nhiên khi mà Chúa Jesus hỏi sứ đồ Phi-e-rơ đến ba lần, “Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Jesus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta.” Sau đó, Chúa Jesus lại gặn hỏi Phi-e-rơ lần thứ ba cùng nguyên văn một câu hỏi như vậy khiến Phi-e-rơ buồn rầu mà trả lời rằng, “ Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa.Chúa Jesus bèn phán rằng: Hãy chăn chiên ta.”

Thưa quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em! Chúng ta học được điều gì ở đây? Rõ ràng là tình yêu đối với Chúa là trên hết. Nếu người hầu việc Chúa, hay tôi tớ của Ngài mà không yêu Chúa, hoặc chưa yêu Chúa đủ thì không thể chăn bầy của Ngài được. Nếu chúng ta chưa biết đau nỗi đau của Chúa khi mà ngọn giáo đâm vào hông của Ngài, máu tuôn ra thì chúng ta cũng chưa thể chăn bầy của Ngài kết quảđược; bởi vì chúng ta sẽ hững hờ, lãnh đạm trước nỗi đau của anh chị em mình trong cùng một Cha. Nếu chúng ta chưa cảm thấy sự nhức nhối khi hình dung những cây đinh đóng vào trên những lòng bàn tay hay bàn chân của Ngài, thì chúng ta chưa hội đủ điều kiện để chăn bầy chiên cho Ngài; bởi vì chúng ta còn thiếu vị mặn của tình yêu, chưa từng trải sự đau đớn trong chức vụ thì chúng ta không thể thương xót bầy chiên của Chúa. Chúa Jesus phán:

“Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào chẳng bởi cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào từ nơi khác, thì người đó là trộm cướp. Nhưng kẻ bởi cửa mà vào, là người chăn chiên. Người canh cửa mở cho, chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài. Khi người đã đem chiên ra hết, thì đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng người; nhưng chiên chẳng theo người lạ, trái lại nó chạy trồn vì chẳng quen tiếng người lạ… Ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Kẻ chăn thuê chẳng phải là người chăn, và chiên không thuộc về nó, nếu thấy muôn sói đến thì nó bỏ chiên chạy trốn; muôn sói cướp lấy chiên và làm cho tản lạc.” (Giăng 10: 1-11).

Thưa quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em! Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự thông sáng để nhận biết đâu là người chăn thật của Chúa, và đâu là kẻ chăn thuê. Người chăn thật là người nghe theo tiếng Chúa, quan tâm chăm sóc bầy chiên của mình có đủ thức ăn chưa, có bịnh tật đau ốm nào không, lo lắng tìm kiếm thuốc chữa cho bầy chiên được khỏe mạnh để sinh sôi nẩy nở. Người chăn thật là hình ảnh Chúa Jesus đã vì tội lỗi của nhân loại mà Ngài đã phó sự sống mình trên thập tự giá. Ngài động lòng thương xót khi đoàn dân đông không có gì ăn. Ngài sẵn sàng tha thứ cho người đàn bà phạm tội tà dâm.v.v… Người chăn bầy của Chúa ngày nay cũng phải giống Chúa Jesus hoặc ít nhất cũng phải học đòi theo gương của Ngài. Còn kẻ chăn thuê chỉ đến cướp phá và hủy diệt.Kinh Thánh cũng đã cảnh báo rằng, những kẻ đội lốt, giả hình “miệng nói yêu Chúa nhưng lòng chúng nó xa ta lắm, hoặc họ chỉ yêu cái bụng của họ mà thôi!”

“Ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào, thì sẽ được cứu rỗi; họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp phá và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên đưọc sự sống, và được sống dư dật” (Giăng 10: 9-10).

Hội Thánh của Đức Chúa Trời ngày nay cũng có kẻ trộm lẻn trèo vào không bởi cái cửa chính đáng của Chúa, nhưng bằng nhữngphương tiện mưu ma, chước quỷ; dùng Hội Thánh như là phương tiện để đề cao, đánh bóng “cái tôi” tội lỗi của mình. Họ lợi dụng chiên của Chúa và đánh phá, gièm chê, kiện cáo các đầy tớ hiền lành, trung tín của Đức Chúa Trời.Chúng ta hãy canh chừng! Đừng để chúng nó xé rào len lỏi vào Hội Thánh. Người chăn thật của Chúa là người yêu thương, tận tụy ngày đêm vì bầy chiên của mình, chứ không phải là kẻ ngụy trang, đội lốt đi đánh phá những người chăn khác, hay dụ dỗ chiên của bầy không thuộc về mình. Chiên thật sẽ nghe tiếng người chăn thật và đi theo. Chiên giả, chiên mọc sừng sẽ húc người chăn hoặc bỏ chạy theo bầy chiên khác chỉ vì cái vẻ hào nhoáng của đồng cỏ “ni-lon” chứ không phải là cỏ thật!

II. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời

Sứ đồ Phao Lô đã răn dạy mục sư Ti-mô-thê:

“Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ. Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo dạy dỗ cho chừng ta đến.” (I Ti-mô-thê 4: 11-13).

Như vậy, quan niệm làm mục sư như chọn một nghề nghiệp nhàn hạ, ăn trên, ngồi trước, để được người ta cúi đầu chào, mỗi tuần giảng một bài nói quấy nói quá rồi cũng qua đi! Thiết nghĩ, quan niệm như vậy là tai họa cho bản thân và mang trọng tội với Đức Chúa Trời. Đó là chưa nói đến đại họa của con đường bước vào chức vụ chăn bầy không bởi cái cửa chính đáng của lương tâm trong sạch, mà xé rào bước vào bởi những ước muốn cá nhân ích kỷ. Thật là một thảm kịch cho Hội Thánh Chúa ngày nay vì chỉ gây cớ vấp phạm cho con cái Chúa mà thôi!Ms Rick Warren gần đây có chia sẻ rằng, “Hầu việc Chúa giống như chạy ma-ra-tông- không phải chạy 100 mét. Hầu việc Chúa là công việc khó khăn. Bạn đang ở trong một trận chiến vô hình, với đủ mọi thế lực, âm mưu cản trở bạn làm cái điều mà Chúa muốn bạn làm.” Chính vì vậy, mà Mục sư Rick đã lên một danh sách các mục sư trẻ ở Hoa Kỳ để cầu thay cho họ. Tiếc thay hơn một nửa trong danh sách ấy đã rời bỏ chức vụ bởi nhiều lý do khác nhau như: vấn đề tài chánh, sức ép của công việc, vấn đề hôn nhân, những chuyện rắc rối phiền nhiễu mỗi ngày, nói chung là quá mỏi mệt làm cho ngã lòng. Chúng ta tạ ơn Chúa về những đầy tớ Chúa và con cái của Ngài vẫn âm thầm hầu việc Ngài, không quản ngại ngày đêm, sống chết với bầy chiên và Hội Thánh trong mọi trường hợp dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Đêm đêm quỳ dưới chân Chúa với bao giọt lệ buồn vui cầu nguyện, kêu xin, van nài để bầy chiên được lớn mạnh; danh Chúa được rao ra cho người chưa được cứu. Chúng ta cũng phải thức canh mà cầu nguyện để không rơi vào cái bẫy của ma quỉ; khi nhận diện được kẻ chăn thuê đang tìm mọi cách để đánh phá, gièm chê, “vạch lá tìm sâu” và hãm hại những tôi tớ ngay lành của Chúa.

Tuy nhiên, là tôi tớ và con cái thật của Đức Chúa Trời, chúng ta vẫn cảm thấy bình an, không hề sợ hãi vì chúng ta luôn nhớ lời hứa của Đức Chúa Trời cùng Giô-suê khi Ngài phán bảo ông và dân sự đứng dậy, vượt qua sông Giô-đanh để vào đất hứa, “Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se…Trọn đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó.”

Thưa quý Mục sư, quý ông bà anh chị em! Một lần nữa, chúng ta nhận được sức mới từ nơi Chúa bởi vì lời hứa của Ngài được nhắc lại hôm nay. Vậy “Hãy vững lòng bền chí!” Giáng Sinh năm nay, Ban Hiệp Nguyện đã có chương trình truyền giảng vào hai đêm 14/ 12 và 21/ 12 cho người chưa được cứu. Ma quỷ cũng bắt đầu quậy phá, gièm chê nhiều mặt.Nhưng, chúng ta đang đứng về phía nào đây, Đức Chúa Trời hay ma quỉ? Chúng ta để Chúa cai trị, hay chúng ta muốn mở cửa mời gọi ma quỷ vào chiếm hữu tâm trí mình? Muốn nhận được phước hạnh hay sự trừng phạt là tùy thuộc vào thái độ của mỗi chúng ta hôm nay.Muốn chiến thắng ma quỉ có lúc chúng ta phải bước lùi; để rồi toàn thắng tromg trận đánh của hồi chung cuộc. Khi Chúa Jesus trở lại, kẻ ác sẽ ứng hầu trước mặt Chúa mà khai trình công việc của họ đã làm.Đức Chúa Jesus cũng có lúc đã trốn tránh khỏi những kẻ muốn ném đá Ngài bằng cách lánh sang bên kia bờ sông Giô-đanh. Sự khôn ngoan của người chăn hiền lành không phải lúc nào cũng đương đầu với ma quỉ.

III. Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật

Hội Thánh của Chúa đang ở thời kỳ cuối rốt. Cho nên có rất nhiều người thối lui hoặc chối Chúa hoặc không muốn nghe lời của lẽ thật, mà thích nghen hững chuyện êm tai, khôi hài, vô bổ. Kinh Thánh 2 Ti-mô-thê 3: 1-4 dạy rằng: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hoà thuận, hay phao vu, không tiếc độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời.” Là tôi tớ Chúa, là người chăn hiền lành, chúng ta cầu xin Chúa thê mơn cho mỗi chúng ta noi gương vị thầy khả kính của mình là Chúa Jesus; để có thể vượt lên những sóng gió mà chăn dắt bầy chiên của Ngài đến với đồng cỏ thậ txinh tươi, với suối nước ngọt ngào. Hãy dõi mắt canh chừng bầy chiên luôn luôn; vì nếu không làm như vậy, thì kẻ chăn thuê sẽ đến cướp phá và hủy diệt. Quý vị ôi! Đường vào thiên đàng là con đường hẹp với cánh cổng nhỏ, không phải tất cả mọi người được vào đó. Không ai có thể dùng tiền bạc, thế lực, địa vị, chức tước của trần gian để có thể đổi lấy “tấm vé vào cổng.” Thiên đàng chỉ dành cho những con chiên thật lòng tin kính Chúa, bước theo Ngài,thờ phượng Ngài, và làm theo lời Ngài. Đó là trọng trách của mỗi người chăn bầy hôm nay.

Thân ái kính chào quý tôi tớ Chúa, quý ông bà anh chị em.

MS Lê Văn Thể