NẾU EM KHÔNG ĐỐT LỬA

Nếu em không đốt lửa
Ai sẽ cùng ta nhen lại đốm than hồng?
Để đốt cuộc đời, đốt những hư không
Đốt danh, lợi, quyền; đốt bề ngoài giả trá
Nếu em không đốt lửa
Chỉ mình ta sao chống nổi cường quyền?
Chống ngôn từ làm ra vẻ thiêng liêng
Hò hét, kêu la tự cho mình là thánh!
Ta cũng muốn gào lên
Trình dâng cho Chúa
Ôi! bọn giả hình mặc áo Pha-ri-si
Này em, hãy cùng ta nhen nhút lửa
Để đốt cuộc đời, đốt những gian ngoa
Ta tìm ta trong lời của Chúa
Ngọt ngào, êm dịu vết thương đau

Ms Lê Văn Thể