HƯỚNG VỀ CHA

Hãy cùng nhau hướng về Cha
Đừng xoay bên trái thấy ta hơn người
Hoặc nhìn bên phải nhạo cười
Hơn thua, tranh chấp, trò lườithế gian

Trên cây thập tự Chúa mang
Bao nhiêu tội lỗi nhân gian trên Ngài
Máu Ngài tuôn đổ vì gai
Tay chân đinh đóng vì ai, hỡi người?

Thân Ngài thấm đẫm máu tươi
Hồn Ngài tan vỡ con người xấu xa
Ngài cầu khẩn thiết cùng Cha
Con xin cam nhận, thứ tha con người

Này anh em hỡi, xin đừng
Đóng đinh thân Chúa một lần thứ hai
Tình yêu Chúa đã giải bày
Ăn năn, xưng tội xin Ngài thứ tha

Nguyện cùng nhau hướng về Cha
Yêu thương, nhẫn nhục, thứ tha, nhân từ
Gia đình hạnh phúc, an cư
Nhà Ngài hiệp nhất, ân dư, phước đầy.

Thảo Nguyên
(Lorton, VA 6/2013)