CHÚA ĐÃ ĐẾN

Chúa đã đến, nơi trần gian tội lỗi
Sinh ra nơi máng cỏ thật tồi tàn
Giữa đêm khuya trời giá lạnh cơ hàn
Chúa đã đến vì yêu thương nhân loại.

Chúa đã đến, khi con người bại hoại
Theo đường riêng do ma quỷ dẫn đường
Muốn tìm đường thoát khỏi nhưng vô phương
Chúa đã đến phá tan xiềng tội lỗi.

Chúa đã đến, khi con người lạc lối
Sống bơ vơ giữa đêm tối mịt mờ
Sống cuộc đời trong vô định thờ ơ
Chúa đã đến làm đường đi hy vọng.

Chúa đã đến, giữa màn đêm dậy sóng
Rồi treo thân trên thập tự cho người
Chỉ tình yêu khiến Ngài chết đó thôi
Chúa đã đến cứu loài người hư mất.

Chúa đã đến, giữa cuộc đời tất bật
Chết vì yêu rồi sống lại chẳng sai
Chết vì yêu rồi sống lại lâu dài
Chúa đã đến ban cho người sự sống.

Chúa đã đến, ban tình yêu sâu rộng
Mấy ngàn năm Ngài đã đến tìm ta
Mấy ngàn năm Ngài kêu gọi thiết tha
Chúa đã đến sao bạn còn hờ hững?

Chúa đã đến, ánh hải đăng sừng sững
Giữa đêm trường tăm tối để rọi soi
Hỡi những ai còn đang sống lạc loài
Đến với Chúa, Ngài là nguồn sự sáng.

BÌNH TÚ NGỌC
(Quảng Nam, Việt Nam)