CHỐN AN BÌNH

Một góc trời một con chim nhỏ bé
Mỏi cánh bay vì thương tích thân gầy
Trời buốt giá gió bùng cơn phẫn nộ
Thân yếu mềm biết cầu khẩn ai đây?

Tội cho chim giữa trời đông giá rét
Tìm nơi đâu yên tĩnh để gối đầu
Giữa biển đời sóng cuồng phong nổi dậy
Thân mệt nhoài chống chọi những cơn đau

May cho chim khi tìm ra hốc đá
Đủ ấm thân trong cơn bão dập vùi
Sóng ầm ầm giữa biển cả mù khơi
Gió cuồn cuộn không dời lay chuyển nổi

Chim yên giấc giữ mình trong Hốc Đá
Bão cuồng sôi không chạm đến thân gầy
Chỗ bình yên dẫu phong ba dậy sóng
Chốn an bình dù mưa gió bủa vây

Thảo Nguyên
1/5/14