CĂN NHÀ HY VỌNG

(Thơ làm cho HTBT Hy Vọng)

Nhẹ nhàng Chúa dẫn con đi
Qua nhiều thử thách gian nguy trong đời
Dù cho sông núi đổi dời
Tình Ta mãi mãi muôn đời còn nguyên

Cho dù bão tố, cuồng điên
Phần con cứ phải trung kiên một lòng
Đừng lo, sợ hãi, phập phồng
Cùng Ta con bước thong dong mọi đàng

Này anh em hãy hiên ngang
Dựa trên Lời Chúa vững vàng bước đi
Yêu thương, trung tín, nhu mì
Đi trong ý Chúa, thực thi lời Ngài

Nào anh em hãy nắm tay
Căn nhà HY VỌNG ta xây vững vàng
Làm sao giống ở thiên đàng
Tình yêu của Chúa lan tràn khắp nơi.

Thảo Nguyên
(Lorton, VA 6/2013)