BÌNH AN TRONG CHÚA

Ngoài trời mưa gió, bão giông
Trong lòng êm ả như giòng sông thu
Mây đen kéo đến mịt mù
Một tia ánh sáng ló từ trên cao

Ai đang tô vẽ cành đào?
Nhụy kia ai xức ngọt ngào hương thơm?
Chim rừng ai có chăm nom
Mà sao nó hót sớm hôm trên cành?

Áo bào có dệt chỉ xanh
Cũng không thể sánh với cành hoa kia
Đời ta làm lụng sớm khuya
Không mang theo được bên kia cuộc đời.

Lời trong Kinh Thánh khuyên mời
Trao Ta gánh nặng cuộc đời của con
Bên Ta lo lắng không còn
Ách Ta dễ chịu, gánh càng nhẹ hơn

Hãy nghe lời Chúa khuyên lơn
Lo ăn, lo mặc uổng công được gì?
Trao Ngài hết mọi nghĩ suy
Âu lo vương vấn, gian nguy rập rình

Xế chiều hay lúc bình minh
Nằm trên thảm cỏ an ninh mỗi ngày
Ở trong nhà Chúa lâu dài
Phước hạnh, thương xót theo hoài gót chân.

Thảo Nguyên
(Woodbridge, VA 6/2013)