Chương Trình Sinh Hoạt


♥ Chủ Nhật:
    2:00 P.M - 3:00 P.M: Trường Chúa Nhật
    3:00 P.M: Chương Trình Thờ Phượng
♥ Thứ Bảy 7:00-9:00 P.M:
    Lớp Học Kinh Thánh Ban Thanh Tráng.
    Xin liên lạc TĐ Phan Đình Chí Trung
    (571) 527-7148.
♥ Children Sunday School class:
    2:30p.m. - 3:30 p.m.
♥ Youth Sunday School class:
    3:00p.m. - 4:00 p.m.
    Please contact Mr. Thái Chung:
    (703) 409-1617
    or tqchung@yahoo.com
♥ Giao Ước Thành Viên Hội Thánh
    Báp Tít Hy Vọng
   (Xin nhấn vào đây xem chi tiết)

Cầu xin Ba Ngôi Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị và bạn hữu đang thăm viếng trang nhà của Hội Thánh Báp- Tít Hy Vọng. Chúng tôi vui mừng dâng lên lời tạ ơn Đức Chúa Trời; vì Ngài đã cho chúng tôi cơ hội được góp phần nhỏ bé của mình trong sự thờ phượng Chúa và rao báo tình yêu của Chúa Jê-sus cho người chưa được cứu. Cảm ơn Đức Thánh Linh đã và đang dẫn dắt chúng tôi thực hiện được ước mơ nối tiếp di sản quý giá này.

Thời gian đi qua nhanh lắm! Những ngày trên đất của mỗi chúng ta thật vô thường! Hôm nay còn đó, nhưng có thể Chúa gọi về với Ngài trong đêm nay hay ngày mai ai biết? Vì vậy, còn được ngày nào trên đất này, chúng ta hãy cùng nhau xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và nghị lực; để có thể làm được một điều gì đó đẹp lòng Chúa; có ý nghĩa cho chính mình và cho các thế hệ kế tiếp. Bất cứ sự thành công nào đều phải trả giá. Chúa Jê-sus đã phải hy sinh mạng sống để trả giá chuộc tội cho chúng ta được cứu. Còn chúng ta đã trả giá gì cho Ngài để bày tỏ sự biết ơn và phục vụ? Nào, xin quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi vui lòng vác thập tự giá mà bước theo Ngài.

Mọi chi tiết xin liên lạc địa chỉ sau đây:

Hội Thánh Báp Tít Hy Vọng
8726 Braddock Road
Annandale, VA 22003
Truyền Đạo: Phan Đình Chí Trung     (571)527-7148
Chấp Sự: Chung Quốc Thái     (703)409-1617